கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் முன்னெடுக்கும் கனடா மாதகல் மக்கள் சரித்திரம் படைத்த சாதனை ஆண்டாக 25வது ஆண்டு வெள்ளிவிழா முத்தமிழ் காலை மாலை நிகழ்வு இன்று நேரஞ்சலாக ஒளிபரப்பபடவுள்ளது.

Share:

No comments:

Post a Comment