மாதகல் காவடிக்கந்தன் நுணசை முருகனின் கதிர் காம உற்சவநிறைவுநாள் 28.07.2018அன்று காலை 06.00மணிக்கு தீர்த்தோற்சவமும் மாலை 04.00மணிக்கு திருக்கல்யாண நிகழ்வும் இடம்பெறும் என்பதை..!

மாதகல் காவடிக்கந்தன் நுணசை முருகனின் கதிர் காம உற்சவநிறைவுநாள் 28.07.2018அன்று காலை 06.00மணிக்கு தீர்த்தோற்சவமும் மாலை 04.00மணிக்கு திருக்கல்யாண நிகழ்வும் இடம்பெறும் என்பதை  நுணசை முருகனின் கதிர்காம அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

Share:

No comments:

Post a Comment