சுவிற்சர்லாந்தின் தலைநகராக விளங்கும் பேர்ன் மா நகரில், சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 07வது ஆண்டுவிழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது..!

சுவிற்சர்லாந்தின் தலைநகராக விளங்கும் பேர்ன் மா நகரில், சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 07வது ஆண்டுவிழா 20.05.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது.
Share:

No comments:

Post a Comment