பிரான்ஸ் மாதகல் நலன் புரிச்சங்கத்தினால் 2017ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையில் மாதகல் சென்யோசவ் மகா வித்தியாலயத்தில் சித்தியடைந்த மாணவர்களிற்கை பாராட்டுக்களும்,வாழ்த்துக்களும்...!


Share:

No comments:

Post a Comment