மாதகல் தம்பகொலபடுனவில் (ஜம்புக்கோவளத்துறையில்) அமைக்கப்பட்டுள்ள சங்கமித்த விகாரையில் வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு பிரமாண்டமான வெளிச்சிக் கூடுகளை படையினர் அமைத்துள்ளனர்..!

Share:

No comments:

Post a Comment