மாதகல் அருள் மிகு நுணசை முருகமூர்த்தி தேவஸ்தானம் மங்கலகரமான '' விளம்பி " புதுவருடப்பிறப்பு...!


Share:

No comments:

Post a Comment