விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தினால் மானிப்பாய் பிரதேச சபை செயலாளருக்கு விடுக்கப்பட்ட எழுத்து மூல கோரிக்கைக்கு அமைய மாதகல் காஞ்சி புர வீதியில் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன..!

Share:

No comments:

Post a Comment