மாதகல் பாணாகவெட்டி அருள்மிகு ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தான பூங்காவனம் மற்றும் மாதகல் இந்து சமய அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மஹோற்சவத்தை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் பண்ணிசைப் போட்டி கலை நிகழ்வும்…! தீர்த்தோற்சவம், கொடியிறக்க உற்சவம் நிகழ்வு..!

மாதகல் - பாணாகவெட்டி அருள்மிகு ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தானம் ஏவிளம்பி வருஷம் 2018ஆம் ஆண்டு மஹோற்சவப் பெருவிழா..

 
 
Share:

No comments:

Post a Comment