இத்தாலி பலர்மோவில் வாழ்கின்ற மாதகல்,போயிட்டி, பருத்தித்துறை(தும்பளை) இறைமக்களால் ஒன்றிணைந்து தூயலூர்து மாதா திருவிழா 10.02.2018அன்று கொண்டாடப்பட்டது..!

Share:

No comments:

Post a Comment