கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியமானது விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக மைதான கொள்வனவிற்கான நிதி உதவியாக ரூபா ஆறு லட்சத்தினை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினூடாக விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு..!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியமானது விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக மைதான கொள்வனவிற்கான நிதி உதவியாக ரூபா ஆறு லட்சத்தினை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினூடாக  விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு வழங்கியுள்ளது.இவ் நிதி உதவியினை வழங்கிய கனடா வாழ் மாதகல் மக்களிற்கும் மற்றும் கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம். இனி வரும் காலங்களிலும் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக வளர்ச்சிக்கும் மாதகல் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கும் உங்கள் செயற்பாடுகள் தொடர வேண்டும் என  விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் சார்பாக உங்களிடம் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

Share:

No comments:

Post a Comment