திருத்த வேலைகள் முடிவுற்ற நிலையில் காந்திஜீ முன்பள்ளி புதுப்பொழிவுடன்...!12/11/2017 அன்று மாதகல் ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் இந்து மன்ற இளைஞர்களால் காந்திஜீ முன்பள்ளி திருத்த வேலைத்திட்டத்தின் போது…!


Share:

No comments:

Post a Comment