"வாழ்த்துகிறோம்" பண்டத்தரிப்பு பிரதேச வைத்தியசாலை அபிவிருத்திச்சங்க தலைவர் திரு. வி.நடராசா அவர்களின் தலைமையில் நோயாளர் நலன் கருதி வைத்தியசாலை வரையான 787தனியார் போக்குவரத்து சேவை ஆரம்ப நிகழ்வுகள்..!


Share:

No comments:

Post a Comment