மாதகல் நியூ பிறிலியண்ட் (விஜிபில்ஸ் ) கல்வி நிலைய பரிசளிப்பு வைபவ பதிவுகள் 28.12.2017 அன்று யாழ் மாவட்ட பாடசாலைகளின் உயர் பெறுபேறு பெற்ற இவ் நிலைய மாதகல் மாணவர்கள் கெளரவிக்கபட்டனர்..!

Share:

No comments:

Post a Comment