யா/ மாதகல் சென் யோசப் மகா வித்தியாலயத்தில், ஒவ்வொருவருடமும் இடம்பெற்றும் 3ம் தவணைப் பரீட்சையில் சராசரியாக 75 புள்ளிகளுக்கு மேல் எடுக்கும் மாணவர்களுக்கு தர்மராஜா அஜந்தராஜா அவர்களாள் ஊக்குவிக்கும் முகமாக...!

Share:

No comments:

Post a Comment