விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக புதிய மைதானத்தில் சண்டிலிப்பாய் விளையாட்டு உத்தியோகத்தர்(SO) திரு.சமிந்த அவர்களின் பங்கேற்புடன் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய நிர்வாகத் தெரிவு கூட்டத்தின் சில பதிவுகள்...!

விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக வருடாந்த கூட்டமும், நிர்வாகத்தெரிவும்...!


Share:

No comments:

Post a Comment