மாதகல் புனித செபஸ்ரியார் ஆலய நிர்வாகத்தினரின் அறிவித்தல்…!

இறந்த ஆத்மாக்கள் தினத்தை முன்னிட்டு சேமக்காளையின் சிரமதானத்தின் போது…
 (08.10.2017)அன்று புனித செபஸ்ரியார் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற மறைக்கல்வி தின நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.
Share:

No comments:

Post a Comment