மாதகல் புனித செபஸ்ரியார் ஆலயத்தின் போட்டிக்கோ பகுதியில் மழைநீர் வருவதால் அதற்கான மாற்று வேலைத்திட்டத்தின் போது…!

Share:

No comments:

Post a Comment