எம் இறந்த உறவுகளை நினைவிற்கொள்ளும் நாளாகும். ஆகவே அவர்களின் கல்லறைகள்தனை அலங்கரித்து அவர்களை எம் நெஞ்சம்தனில் ஒரு கணம் நினைந்து சுடரேற்றி ஆராதித்து அவர்களை நினைவு கூரும் ஆராதனை நிகழ்வுகள்…!

02/11/2017 அன்று மறைந்தவர்களை நினைவு கூரும் ஆராதனை நிகழ்வு....
Share:

No comments:

Post a Comment