2017ம் ஆண்டு தரம் ஐந்து புலமைப்பரீட்சையில் 193 புள்ளிகளைப்பெற்று யாழ்மாவட்டத்தில் இரண்டாம் இடத்தினைப்பெற்ற செல்வன் பிரதீஸ்வரன் அபிஷித் அவர்களுடனான நேர்காணல்…!

Share:

No comments:

Post a Comment