பிரான்ஸ் மாதகல் சென்ஜோசப் விளையாட்டுக்கழகம் ஆனது பிரான்சில் தமிழர் விளையாட்டுக்கழகம் நடாத்தி வரும் மென்பந்து துடுப்பாட்ட போட்டியில் தமது திறமையை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தி முதலாம் இடத்தை பெற்றக்கொண்டது…!

Share:

No comments:

Post a Comment