யா /மாதகல் சென் தோமஸ் றோ. க பெண்கள் பாடசாலையில் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை பாரட்டி வாழ்த்துகின்றோம்…!


Share:

No comments:

Post a Comment