05ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களிற்கு மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வாழ்த்துக்களும் வேணடுகோளும்…!


Share:

No comments:

Post a Comment