கனடா மாதகல் ஒன்றிய செயலவை உறுப்பினர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடளுமன்ற உறுப்பினர் திரு.மாவை சேனாதிராசா அவர்கள் உடனான சந்திப்பும் மாதகல் கிராமத்தின் முன்னேற்றம் பற்றிய கலந்துரையாடலும்…!

Share:

No comments:

Post a Comment