விநாயகர் விளையாட்டுக்கழகம் மைதான காணிக் கொள்வனவிற்கு நிதி உதவி கோரல் அன்பார்ந்த மாதகல் மக்களே…!

விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக மைதானத்தின் மாதிரி வரைபடம் இன்றைய நாள் வரையிலும் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட காணிகளையும் கொள்வனவு செய்யப்பட வேண்டிய காணியும் வரைபடத்தில் காட்டப்படுள்ளது.
Share:

No comments:

Post a Comment