யா/மாதகல் விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் இடம் பெற்ற நவராத்திரி நிகழ்வும், விஜயதசமி – ஏடு தொடக்குதல் நிகழ்வும்…!
Share:

No comments:

Post a Comment