பிரான்சில் லெப்கேணல் பொன்னம்மான் நினைவு சுமந்த ஐரோப்பிய ரீதியிலான துடுப்பெடுத்தாட்டப் போட்டியில் 20 கழகங்கள் பங்கு பற்றி அதில் 02ம் இடத்தை பிரான்ஸ் மாதகல் சென்யோசப் விளையாட்டு கழகம் தனதாக்கியுள்ளதுடன் வெற்றிக்கிண்ணமும், 500€ பணப்பரிசையும் வென்றெடுத்துள்ளது…!

இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த பிரான்ஸ் மாதகல் சென்யோசப் விளையாட்டு கழக அணியினருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்…
 
Share:

No comments:

Post a Comment