மாதகல் நுணசை கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்திரமெளலீஸ்வரர் தேவஸ்தான முதலாவது புரட்டாதிச்சனிக்கிழமை விரத நிகழ்வுகள்…!

முதலாவது புரட்டாதிச்சனிக்கிழமை விரத....
Share:

No comments:

Post a Comment