யாழ் மண்ணிலிருந்து அகதிகளாக்கப்பட்டு வன்னிப் பெருநிலப்பரப்பிற்குச் சென்று எம் விசுவாசத்தைத் தளரவிடாது 1997ம்ஆண்டு மாதகல் புனித தோமையார் ஆலய பங்கு மக்களால் நாச்சிக்குடா கரடிக்குன்றில் அமைக்கப்பெற்ற எம் பாதுகாவலராம் புனித தோமையாரின் புதிய ஆலய அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு…!

அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு 28.08.2017 அன்று இடம் பெற்றது ... 

Share:

No comments:

Post a Comment