ஹரிதாஸ் கியூடெக் நிறுவனத்தின் சமாதானமும் நல்லிணக்கமும் நிகழ்ச்சி திட்ட ஏற்பாட்டில் நடாத்தப்பட்ட மென்பந்து சுற்றுப் போட்டியில் சென்யோசெப் விளையாட்டுக்கழகம் முதலாமிடத்தையும், விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் இரண்டாம் இடத்தையும் பெற்றக்கொண்டது…!


Share:

No comments:

Post a Comment