யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய ஒரு வருடகால சேவை பூர்த்தியை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட பிரியாவிடை நிகழ்வின் சில பதிவுகள்...!

ஒரு வருடகால சேவையை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட பிரியாவிடை...

Share:

No comments:

Post a Comment