மாதகல் திருவருள்மிகு இராஜ இராஜஸ்வரி அம்மன் ஆலய இறுதி அலங்கார உற்சவ நாளில் முத்து சப்பறத்தில் எழுந்தருளும் கண் கொள்ளா காட்சி…!

புதிய குதிரை வாகனத்தில் அம்மன் உலா வரும் காட்சி....

Share:

No comments:

Post a Comment