மாதகல் கிராமத்திற்கு நீர் வழங்கும் நீர்த்தாங்கிற்கு நீர் உட்செல்லும் குழாய் பழுது பட்டிருக்கிறது ஆதலால் விரைவிலே அதனை திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்...!

Share:

No comments:

Post a Comment