மாதகல் ஞானசிந்தாமணிப்பிள்ளையார் (வன்னியர் கோவில்) ஆலயத்தில் இன்று இடம் பெற்ற தீர்த்த நிகழ்வும், இந்து மதத்தவர்களால் கடைப்பிடித்து வரும் ஆடி அமவாசை தினமாதலால், 23/07/2017 அன்றைய தினம் பிதிர்க்கடன் நிறைவேற்றும் வைபவங்களும் மற்றும்...!

சிறப்பு வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றன....

 Share:

No comments:

Post a Comment