மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளியின் நிறன் வெளிப்பாட்டு விழா நிகழ்வுகள்...!

01/06/2017 அன்று நடைபெற்ற சென் தோமஸ் முன்பள்ளியின் நிறன் வெளிப்பாட்டு விழா....
Share:

No comments:

Post a Comment