மாதகல் ஞானமணி நரசிம்ம வைரவ பெருமானுக்கு மணவாளக்கோல திருவிழா…!

அனைத்து அடியார்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்....


Share:

No comments:

Post a Comment