மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலய பெருவிழாத் திருப்லியை இளவாலை மறைக் கோட்ட முதல்வர் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள்...!

13/06/2017 பெருவிழா... 
 12.06.2017-மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தின் திருப்பலியை சில்லாலைப் பங்குத்தந்தை அகஸ்ரின் அடிகளாரும் நற்கருணை ஆசீரை அருட்தந்தை எட்வின்நாதன் அடிகளாரும் வழங்கினார்கள்… 04.06.2017-கொடியேற்ற நிகழ்வுகள்....


Share:

No comments:

Post a Comment