மாதகல் பாணாகவெட்டி ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அம்மன் ஆலய வருடாந்த பொங்கல் திருவிழா நிகழ்வுகளின் போது...!

கண்ணகி அம்மனுக்கு விசேட பூசைகள் நடைபெற்றன...

Share:

No comments:

Post a Comment