சகாயபுரம் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கத்தின் கௌரவிப்பு,பாராட்டுவிழா நிகழ்வுகள்…!

14.05.2017 அன்று (புலமைப்பரீட்சையில்சித்தியடைந்தமாணவர்கள்,கபொத சாதாரண,பரீட்சையில்சித்தியடைந்தமாணவர்கள்,கபொதஉயர்தரபரீட்சையில்சித்தியடைந்தமாணவர்கள்,பல்கலைக்கழகமாணவர்கள்,பட்டதாரிகள்,அரசஉத்தியோகத்தர்கள் அனைவரும் பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டவர்கள்)

Share:

No comments:

Post a Comment