சரித்திரப் புகழ்பெற்ற காவடிகந்தன் என்று போற்றப்படும் மாதகல் நுணசை முருகன் ஆலயத்தின் திருக்கல்யாண உற்சவ நிகழ்வுகள்..!

புகழ் பூத்த காவடிகந்தனின் தீர்த்தத்திருவிழா நிகழ்வு…
Share:

No comments:

Post a Comment