அலகு கொண்ட மாதகல் வீரபத்திர ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எம் பெருமானுக்கு அர்ப்பணித்த பொங்கல் விழாவும்…!

அபிஷேக நிகழ்வுகளும்....


Share:

No comments:

Post a Comment