மாதகல் சென் தோமஸ் ஜக்கிய வி,கழகம் அரியாலை உதைபந்தாட்ட மைதானத்தில் அரியாலை உதைபந்தாட்ட மைதானத்தில் 02.04.2017அன்று நடைபெற்ற பிரதேச செயலக மட்ட உதைபந்தாட்டப் போட்டியில்...!

 காரைநகர்.கோப்பாய் ஆகிய பிரதேசசெயலக வி.கழகங்களை எதிர்த்து மாதகல் சென் தோமஸ் ஜக்கிய வி,கழகம் மோதிய நிகழ்வுகள்…


Share:

No comments:

Post a Comment