மாதகல் புனித தோமையார் ஆலயத்தில் 01/04/2017 அன்று இடம்பெற்ற யாழ் மாறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட்திரு அருட்கலாநிதி பேனாட் ஜஸ்ரின் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை அவர்களால் மாதகல் பங்கில் உறுதிபூசுதல் எனும் திருவருட்சாதனம் வழங்கப்பட்டது…!


Share:

No comments:

Post a Comment