யா/ மாதகல் சென் யோசப் மகா வித்தியாலய மாணவன் செல்வன் ஜேசுதாஸ் அலக்ஸ் றொகிபிரகான் அவர்கள் உதைபந்தாட்ட பயிற்றுவிப்பாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்...!

 செல்வன் ஜேசுதாஸ் அலக்ஸ் றொகிபிரகான் இன்னும் பல சாதனைகள் புரிய எமது மண் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம்…

Share:

No comments:

Post a Comment