2016ம் ஆண்டின் க. பொ. த. சாதாரன தரப் பரீட்சையில் சித்தி எய்தி சிறந்த பெறுபேற்றினை பெற்ற விஜிபில்ஸ் கல்வி உலக நிறுவனத்தில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களின் பெருபேறுகள்…!


Share:

No comments:

Post a Comment