மாதகல் தெற்கு மாதர் கிராம அபிவிருத்திச் சங்க ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட சிறுவர்களுக்கான மற்றும் அங்கத்தவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டி நிகழ்வுகள்..!

மாதகல் கிழக்கு விநாயகர் சிக்கன கூட்டுறவுச் சங்கம் மற்றும் சணச ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகள்…Share:

No comments:

Post a Comment