மாதகல் லூர்து அன்னை ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற சிரமதான நிகழ்வில் பங்களிப்பு செய்த மாதகல் காந்திஜி விளையாட்டு கழக வீரர்களும் பொது மக்களும் கலந்துகொண்டார்கள்…!
Share:

No comments:

Post a Comment