மாதகலில் இடம்பெற்ற சண்டிலிப்பாய் பிரதேசத்திற்கு உட்பட கழகங்களுக்கு இடையிலான கரப்பந்து போட்டியில் மாதகல் காந்திஜி விளையாட்டு கழகம் இரண்டாவது இடத்தை பெற்று கொண்டது…!

Share:

No comments:

Post a Comment