பிரான்ஸ் மாதகல் நலன் புரிச்சங்கத்தினால் இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் மூலம் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திடம் பொன்னுத்துரை சிறுவர் நூலகத்தில் வைத்து ஆறு இலட்சம் ரூபாவை உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது..!


Share:

No comments:

Post a Comment