இந்திய மீனவர்கள் அத்துமீறிய தொழிலுக்கு சான்றாக 16/02/2017அன்று மாதகல் கடற்கரையில் இருந்தது ஒன்றரைக் கடல்மைல் தூரத்தில் இந்திய மீனவர்கள் மீன் பிடிப்பதற்கு தங்கூசி வலைகளை விரித்துவிட்டு இருந்த வேளையில் அவ்வலைகள் கற்பாறையில் சிக்குண்டு…!


Share:

No comments:

Post a Comment