யா/ மாதகல் சென் யோசப் மகா வித்தியாலய மாணவன் செல்வன் ஜே.யூட் டினோஜன் அவர்கள் அகில இலங்கை (தேசிய) மட்டத்தில் 2ம் இடம்…!

செல்வன் ஜே.யூட் டினோஜன் இன்னும் பல சாதனைகள் புரிய எமது மண் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம்…
Share:

No comments:

Post a Comment